streda 29. februára 2012

Slnečné kolektory – typy a hlavné kritériá pri výbereVýroba slnečných kolektorov zaznamenala v poslednom období doslova revolučné zmeny. Existuje veľa výrobcov, ktorí ponúkajú širokú škálu solárnych kolektorov od najlacnejších až po najdrahšie vrátane celého doplnkového zariadenia solárneho systému vykurovania.

Poprední európski a svetoví výrobcovia pri výrobe uplatňujú všetky aktuálne dostupné poznatky výskumu a skúsenosti z praxe. Na trhu sú 2 skupiny kolektorov:

  1. Ploché slnečné kolektory – sú vlastne zariadením, ktoré pohlcuje slnečné žiarenie a je prepojený so systémom rozvodu tepla. V ideálnom prípade dokáže zohriať teplonosné médium až do 140° C.  Sú lacnejšie a ich najväčšia efektívnosť sa prejavuje v období jar – jeseň. S nástupom neskorej jesene a zimy ich účinnosť klesá, nakoľko vznikajú väčšie tepelné straty, ktoré pohlcuje atmosféra.
  2. Vákuové (trubicové) slnečné kolektory – ich hlavnú časť tvoria špeciálne vákuové trubice a sú zkonštruované na princípe termosky. Uvedené konštrukčné riešenie umožňuje ohrev vody dokonca aj pri mínusových teplotách. Niektorí producenti ponúkajú aj kolektory, ktoré umožňujú ich fungovanie dokonca pri teplote pod  - 40° C.  Ich prednosť sa prejavuje hlavne v chladnom období, keď dochádza k výraznému poklesu teploty vonkajšieho vzduchu. Vyššia efektívnosť vákuových kolektorov sa premieta do vyššej cene v porovnaní s plochými kolektormi.Je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie investora pri voľbe typu solárneho systému. K najpodstatnejším kritériam výberu patrí: ľahká montáž, kvalita, ktorá zabezpečí spoľahlivú prevádzku, dlhodobú životnosť a vysokú účinnosť, možnosť zadefinovať optimálne energetické požiadavky, jednoduché ovládanie a prakticky žiadnu údržbu, moderný dizajn a farebné prevedenie, ktoré majú zohľadňovať profil budovy a strechy.

Investícia do nákupu slnečných kolektorov a príslušenstva je dlhodobá a finančne nákladná. Z uvedeného dôvodu je racionálne rozhodovať sa pri voľbe medzi firmami, ktoré majú dlhoročné skúsnosti s výrobou. K európskej špičke patria:

  • slnečné kolektory Buderus
  • slnečné kolektory Viessman
  • slnečné kolektory Vaillant
  • slnečné kolektory De Dietrich Termique a mnohých ďalších výrobcov.